1. Дэпартамент па ядзернай энергетыцы Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь з правамі юрыдычнай асобы (далей – Дэпартамент) з’яўляецца структурным падраздзяленнем цэнтральнага апарату Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь (далей – Мінэнерга), надзеленым дзяржаўна-ўладнымі паўнамоцтвамі і ажыццяўляюць спецыяльныя (выканаўчыя, кантрольныя, рэгулюючыя і іншыя) функцыі ў галіне развіцця ядзернай энергетыкі.

2. Дэпартамент ў сваёй дзейнасці кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, іншымі актамі заканадаўства, у тым лiку гэтым Палажэннем.

3. Задачамі Дэпартамента з’яўляюцца рэалізацыя дзяржаўнай палітыкі ў галіне развіцця ядзернай энергетыкі ў Рэспубліцы Беларусь, забеспячэнне бяспечнага размяшчэння, праектавання, збудаванні, ўводу ў эксплуатацыю, эксплуатацыі і вываду з эксплуатацыі атамнай электрастанцыі (далей – АЭС) у адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства.

4. Дэпартамент ў адпаведнасці з ускладзенымі на яго задачамі:

4.1. арганізуе і каардынуе дзейнасць па ажыццяўленню будаўніцтва і эксплуатацыі АЭС;

4.2. распрацоўвае праграмы ў галіне развіцця ядзернай энергетыкі, ажыццяўляе кантроль за іх рэалізацыяй;

4.3. распрацоўвае і арганізуе выкананне мерапрыемстваў па забеспячэнню ядзернай і радыяцыйнай бяспекі і ажыццяўляе кантроль за іх рэалізацыяй;

4.4. ажыццяўляе планаванне фінансавых сродкаў для выканання работ па праектаванню, будаўніцтву, эксплуатацыі і вываду з эксплуатацыі АЭС і ўтылізацыі ядзерных адходаў, забяспечвае эфектыўнае выкарыстанне гэтых сродкаў;

4.5. ажыццяўляе метадалагічнае кіраўніцтва па пытаннях развіцця ядзернай энергетыкі;

4.6. арганізуе і праводзіць інфармацыйна-тлумачальную працу па ўсіх аспектах стварэння і функцыянавання ядзернай энергетыкі;

4.7. ўзаемадзейнічае ва ўстаноўленым парадку з рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання, мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі (далей – дзяржаўныя органы) і іншымі арганізацыямі па пытаннях, аднесеных да яго кампетэнцыi;

4.8. ажыццяўляе навукова-тэхнічную палітыку ў галіне развіцця ядзернай энергетыкі;

4.9. забяспечвае і арганізуе распрацоўку нарматыўных прававых актаў, тэхнічных нарматыўных прававых актаў, інфармацыйна-даведачных і іншых дакументаў у галіне развіцця ядзернай энергетыкі;

4.10. аналізуе практыку прымянення заканадаўства ў галіне выкарыстання атамнай энергіі і ўносіць у Мінэнерга прапановы па яго ўдасканаленні;

4.11. узаемадзейнічае ў межах прадастаўленых паўнамоцтваў з дзяржаўнымі органамі і міжнароднымі арганізацыямі замежных дзяржаў па пытаннях развіцця ядзернай энергетыкі, у тым ліку прадстаўляе інтарэсы Мінэнерга ў такіх органах і арганізацыях, а таксама ва ўстаноўленым парадку падрыхтоўвае да заключэння міжнародныя дамовы міжведамаснага характару;

4.12. ажыццяўляе кантроль за распрацоўкай праектна-каштарыснай дакументацыі па будаўніцтве АЭС, арганізуе ўзгадненне і зацвярджэнне яе ва ўстаноўленым парадку;

4.13. арганізуе прафесійную падрыхтоўку, перападрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі і стажыроўку спецыялістаў для ядзернай энергетыкі і АЭС;

4.14. ажыццяўляе распрацоўку галіновых мерапрыемстваў, арганізуе правядзенне навуковых даследаванняў у галіне ядзернай энергетыкі, прыцягвае да правядзення навуковых даследаванняў навуковыя арганізацыі, навукоўцаў і спецыялістаў, у тым ліку замежных;

4.15. распрацоўвае і зацвярджае праграмы (планы) правядзення навукова-даследчых і доследна-канструктарскіх работ у галіне развіцця ядзернай энергетыкі;

4.16. распрацоўвае мерапрыемствы па ліквідацыі аварыйных сітуацый на АЭС;

4.17. стварае камісіі па папярэдніх, перыядычным і прыёмачныя выпрабаванні абсталявання і тэхнічных прылад АЭС;

4.18. разглядае праекты нарматыўных прававых актаў дзяржаўных органаў па пытаннях ядзернай энергетыкі;

4.19. удзельнічае ва ўстаноўленым парадку ў расследаванні абставінаў і прычын, якія выклікалі парушэнні ў працы АЭС;

4.20. арганізуе вывучэнне, абагульненне і распаўсюджванне сусветнага вопыту ў галіне развіцця ядзернай энергетыкі;

4.21. разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам, звароты (прапановы, заявы, скаргі) грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, і юрыдычных асоб;

4.22. ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з яго задачамі і функцыямі.

5. Дэпартамент для выканання сваіх задач і функцый мае права:

5.1. прыцягваць ва ўстаноўленым парадку: высокакваліфікаваных спецыялістаў да ўдзелу ў правядзенні экспертызы і праверак у галіне выкарыстання атамнай энергіі; на дагаворнай аснове навуковыя калектывы, вышэйшыя навучальныя ўстановы і іншыя арганізацыі для падрыхтоўкі прапаноў па праектах комплексных і мэтавых праграм;

5.2. ажыццяўляць знешнеэканамiчную дзейнасць у адпаведнасці з заканадаўствам;

5.3. запытваць і атрымліваць ва ўстаноўленым парадку ад дзяржаўных органаў і іншых арганізацый інфармацыю па пытаннях, якія адносяцца да яго кампетэнцыі.

6. Дэпартамент ўзначальвае дырэктар, якi назначаецца на пасаду i вызваляецца ад пасады Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь па ўзгадненні з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Дырэктар Дэпартамента мае намесніка, які прызначаўся Міністрам энергетыкі па ўзгадненні з Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

7. Дырэктар Дэпартамента:

7.1. падпарадкоўваецца і падсправаздачны Міністру энергетыкі, падпарадкоўваецца яго намеснікам, адзін з якіх курыруе дзейнасць Дэпартамента, з’яўляецца членам калегіі Мінэнерга па пасадзе;

7.2. кіруе дзейнасцю Дэпартамента і нясе персанальную адказнасць за выкананне ўскладзеных на яго задач і функцый;

7.3. выдае ў межах прадастаўленых паўнамоцтваў загады, распараджэнні, зацвярджае палажэннi аб структурных падраздзяленнях Дэпартамента і службовыя інструкцыі работнікаў Дэпартамента;

7.4. зацвярджае па ўзгадненні з Мінэнерга структуру і штатны расклад Дэпартамента ў межах устаноўленых колькасцi работнiкаў Мінэнерга і расходаў на яго ўтрыманне;

7.5. у якi вызначаецца Мінэнерга парадку прадстаўляе для прызначэння на пасады і вызвалення ад пасад работнікаў Дэпартамента;

7.6. дзейнічае без даверанасці ад імя Дэпартамента, прадстаўляе яго інтарэсы ў адносінах з юрыдычнымі і фізічнымі асобамі, ва ўстаноўленым парадку распараджаецца яго сродкамі і іншай маёмасцю, адкрывае рахункі ў банках, заключае дагаворы ў адпаведнасці з ускладзенымі на Дэпартамент задачамі і функцыямі;

7.7. падпісвае пры прадастаўленні ва ўстаноўленым парадку адпаведных паўнамоцтваў міжнародныя дамовы міжведамаснага характару;

7.8. забяспечвае рэалізацыю рашэнняў калегіі Мінэнерга;

7.9. ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў межах сваёй кампетэнцыі.

8. Для калектыўнага абмеркавання найбольш важных пытанняў у Дэпартаменце ствараецца калегiя ў колькасці 5 чалавек, у складзе намесніка Міністра энергетыкі, які курыруе дзейнасць Дэпартамента (старшыня калегіі), дырэктара Дэпартамента, яго намесніка і іншых работнікаў Дэпартамента і Мінэнерга. Палажэнне аб калегіі і персанальны склад зацвярджаюцца Міністрам энергетыкі па прадстаўленні дырэктара Дэпартамента. Рашэння калегіі афармляюцца пратаколам. Па рашэннях, якія патрабуюць нарматыўнага замацавання, прымаюцца адпаведныя пастановы Мінэнерга. У выпадку ўзнікнення рознагалоссяў паміж старшынёй і членамі калегіі рашэнне прымае старшыня калегіі і дакладвае пра рознагалоссі Міністру энергетыкі. Члены калегіі могуць праінфармаваць Міністра энергетыкі пра сваю пазіцыю.

9. Дэпартамент мае самастойны баланс, рахункі ў банках, пячатку і бланкі з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь са сваёй назвай і найменнем Мінэнерга, а таксама іншыя друку і штампы.

10. Фінансаванне дзейнасці Дэпартамента ажыццяўляецца на падставе каштарысу, якая зацвярджаецца Мінэнерга ў межах расходаў, прадугледжаных у рэспубліканскім бюджэце на фінансаванне гэтага Міністэрства. (у рэд. пастановы Саўміна ад 2012/12/22 N 1193).

11. Маёмасць Дэпартамента з’яўляецца рэспубліканскай уласнасцю і замацоўваецца за ім на праве аператыўнага кіравання. Зацверджана пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 10.09.2008 №1330