Дзяржаўнае вытворчае аб¢яднанне па палiву i газiфiкацыi “Белпалiвагаз”, г. Мiнск.

Дзяржаўнае вытворчае аб¢яднанне электраэнергетыкi “Белэнерга”, г. Мiнск.

Рэспублiканскае ўнiтарнае прадпрыемства “Беларуская атамная электрастанцыя”.

Назва

арганізацыі

Кіраўніцтва Паштовы адрас

 

Рэжым работы Кантакты:

тэлефон, факс,

e-mail,  сайт

Функции и задачи
1. Дзяржаўнае вытворчае аб’яднанне электраэнергетыкі «Белэнерга» Генеральны дырэктар

Воронаў

Яўгеній Алегавіч

220030,

г. Мінск,

вул.К.Маркса,14

панядзелак –пятніца

8.30 – 12.30

13.30 – 17.30

 

Выхадныя дні:

субота, нядзеля

прыёмная:

+375 (17) 218 23 59

факс:

+375 (17) 218 26 39

+375 (17) 327 41 81

тэл. «гарачай лініі»:

+375 (17) 218 29 96

e-mail: belenergo@belenergo.by

сайт:  http://www.energo.by

Упраўленне гаспадарчай дзейнасцю электраэнергеты-чнага комплекса Рэспублікі Беларусь, які ўключае  электрастанцыі, кацельні, электрычныя і цеплавыя сеткі, звязаныя агульным рэжымам работы на тэрыторыі рэспублікі
2. Дзяржаўнае вытворчае аб’яднанне па паліву і газіфікацыі

«Белпалівагаз»

 

Генеральны дырэктар

 

Рудзінскі

 

Леанід

Iванавіч

220005,

г. Мінск,

вул.В.Харужай,3

панядзелак – пятніца

9.00 – 13.00

14.00 – 18.00

 

Выхадныя дні:

субота, нядзеля

прыёмная:

+375 (17) 288 23 93

факс:

+375 (17) 284 37 86

 

e-mail: mail@topgas.by

сайт: http://www.topgas.by

 Забеспячэнне спажыўцоў  прыродным і звадкаваным  газам у запатрабаваных аб’ёмах, эксплуатацыя размеркавальнай газавай сеткі і аб’ектаў   газазабеспячэння рэспублікі;

здабыча торфа і вытворчасць паліўных брыкетаў,  забеспячэнне   спажыўцоў  і іншае

3. Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства

«Беларуская атамная электрастанцыя»

Генеральны дырэктар

 

Філімонаў

Міхаіл Васільевіч

 

 231201, Гродзенская вобласць,

г. Астравец,

пляцоўка будаўніцтва

атамнай электрастанцыі

Панядзелак –чацвер:

8.00 – 13.00,

13.48 – 17.00
Пятніца:

8.00 – 13.00,

13.48 – 16.00
Выхадныя дні:

субота, нядзеля

прыёмная:

+ 375 (15 91) 7 03 38

 

факс:

+ 375 (15 91) 7 03 38

+ 375 (15 91) 7 03 42

 

e-mail: dsae@tut.by

сайт: http://www.dsae.by

 

Забеспячэнне збудавання і ўводу ў эксплуатацыю атамнай электрастанцыі,     бяспека яе эксплуатацыі, бесперапынная выпрацоўка электраэнергіі і іншае

 

Перечень государственных организаций, подчиненных Министерству энергетики Республики Беларусь

Наименование организации Руководство Почтовый адрес /

Режим работы

Контактные данные: телефон, факс, e-mail, сайт Функции и задачи
1. Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» Генеральный директор

Воронов Евгений Олегович

220030, г. Минск, ул.К.Маркса,14

понедельник- пятница

8.30 – 12.30,13.30 -17.30

Выходные дни: суббота, воскресенье

приемная: +375 (17) 218 23 59

факс: +375 (17) 218 26 39 +375 (17) 327 41 81 тел. «горячей линии»: +375 (17) 218 29 96

e-mail:

belenergo@belenergo.by

сайт: http://www.energo.by

Управление хозяйственной деятельностью электроэнергети-ческого комплекса Республики Беларусь, включающего электростанции, котельные, электрические и тепловые сети, которые связаны общим режимом работы на территории республики
2. Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз» Генеральный директор

Рудинский Леонид Иванович

220005, г. Минск, ул.В.Хоружей, 3

понедельник- пятница 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00

Выходные дни: суббота, воскресенье

приемная: +375 (17) 288 23 93

факс: +375 (17) 284 37 86 e-mail:mail@topgas.by

сайт:http://www.topgas.by

Обеспечение потребителей природным и сжиженным газом в востребованных объемах, эксплуатация распределительной газовой сети и объектов газоснабжения республики;добыча торфа и производство топливных брикетов, обеспечение потребителей и другое
3. Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная электростанция» Генеральный директор

Филимонов Михаил Васильевич

231201, Гродненская область, г. Островец, площадка строительства атомной электростанции

понедельник-четверг: 8.00 – 13.00,13.48 – 17.00
Пятница: 8.00 – 13.00, 13.48 – 16.00
Выходные дни: суббота, воскресенье

приемная:+ 375 (15 91) 7 03 38

факс: + 375 (15 91) 7 03 38

+ 375 (15 91) 7 03 42

e-mail: dsae@tut.by

сайт: http://www.dsae.by

Обеспечение сооружения и ввода в эксплуатацию атомной электростанции, ее безопасная эксплуатация, бесперебойная выработка электроэнергии и другое